Bàn TOP120S V18

1,098,2502,208,000

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC
Rộng Sâu Cao
TOP120S_V18 1200 600 750
TOP120S 1200 600 750
TOP140 1400 700 750
Hộc 400 470 595
Tủ phụ 800 400 620
Xóa