Hiển thị kết quả duy nhất

3,890,0004,190,000
10,765,000
3,215,000
4,335,000
1,160,0001,240,000