Hiển thị kết quả duy nhất

1,600,0001,780,000
1,635,0001,805,000
3,645,0003,970,000
2,130,0002,230,000