Hiển thị kết quả duy nhất

3,345,000
1,600,0001,780,000
1,635,0001,805,000
10,760,000
2,855,000
3,645,0003,970,000
2,130,0002,230,000