Bàn DX120SHLC10

2,857,7503,375,250

MÃ SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC
Rộng Sâu Cao
DX120SHLC10 1200 600 750
DX120HLC10 1200 700 750
DX140HLC10 1400 700 750
DX160HLC10 1600 700 750
Xóa