Bàn DX120SC10

1,795,0002,450,000

MÃ SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC  GIÁ BÁN
Rộng Sâu Cao
DX120SC10 1200 600 750 1.890.000
DX120C10 1200 700 750 1.975.000
DX140C10 1400 700 750 2.290.000
DX140SC10 1400 600 750 2.140.000
DX160C10 1600 700 750 2.450.000
Xóa