Bàn ăn BAI06

2,018,2503,455,750

Inox: 201
Kích thước mặt bàn: 1m2
Kích thước bàn mở ra: 1165 x 1165 x 750 mm
Kích thước bàn xếp vô: 1165 x 310 x 1230 mm
Khối lượng: 11.9Kg
Inox: 304
Kích thước mặt bàn: 1m2
Kích thước bàn mở ra: 1150 x 1150 x 750 mm
Kích thước bàn xếp vô: 1150 x 310 x 1225 mm
Khối lượng: 11.1Kg – 11.85Kg
Xóa
Mã: N/A Danh mục: