Hiển thị kết quả duy nhất

1,330,0001,405,000
1,405,0001,475,000
1,175,000
1,025,000