Hiển thị kết quả duy nhất

2,870,000
1,570,0001,775,000
1,010,0001,065,000
1,260,0001,330,000
1,405,0001,475,000
1,890,000